Buurthuis Bonnevie is op zoek naar een buurtwerker die als taak heeft onze wijkwerking te bevorderen binnen de missie en visie van het Buurthuis en volgens de erkenningsvoorwaarden voor verenigingen waar armen het woord nemen van het Netwerk tegen armoede.

 

Actief sinds 1976 heeft Bonnevie een brede tweetalige wijkwerking uitgebouwd die ijvert voor een betere leefkwaliteit in Sint-Jans-Molenbeek, een gemeente met veel uitdagingen maar ook kansen.

Via een dagelijks onthaal en dienstverlening (huurderspermanentie, renovatieadvies en technische dienst) houden we voeling met wat er leeft in de buurt en bieden we antwoorden op individuele vragen. We zetten sterk in op het versterken van de draagkracht van bewoners en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. Actieve bewoners zijn sterkhouders van verschillende projecten.

 

Even belangrijk vinden we het werken aan structurele maatschappelijke veranderingen door het uitbouwen van pilootprojecten en beleidswerk. Doorheen de gehele werking is er bijzondere aandacht voor het uitbouwen van actief burgerschap en de transitie naar een duurzaam samenlevingsmodel. Methodisch wordt veel belang gehecht aan teamwerk en geïntegreerd werken. Samenwerkingen met andere organisaties is een belangrijk aspect van onze aanpak.

 

Notre périmètre d’action est situé à 1080 Molenbeek-Saint-Jean. Nous regardons le quartier comme un ensemble. Pour pouvoir travailler avec les habitants, pour bien connaître le quartier, pour percevoir de nouvelles évolutions et mettre en route des projets pilotes, il faut avoir un bon ancrage dans le quartier et dans son tissu social. Il y a une coordination interne entre les différents services et projets, et une collaboration entre eux dans l’esprit ‘Bonnevie’ et en ayant à l’esprit les deux aspects suivants: les habitants et le problème. Le défi est qu’il faut trouver un équilibre entre ces deux aspects, au niveau des projets et de l’institution. La Maison de Quartier Bonnevie s’insère dans un large réseau d’organisations qui œuvrent pour une société plus juste et en particulier pour Le Droit au Logement, le développement de quartiers durables, la disparition de la pauvreté, le développement d’une société plus démocratique.

 

L’équipe est composée d’une vingtaine de personnes, parmi lesquelles des travailleurs sociaux et des architectes. We werken binnen een tweetalige ploeg van medewerkers waarbij minimale kennis van de andere taal een vereiste is voor een prettige samenwerking. 

Takenpakket

          Wijkactiviteiten ontwikkelen en bevorderen vanuit Buurthuis Bonnevie

          Armen uit hun maatschappelijk isolement halen en hun slagkracht vergroten

          Het creëren van voorwaarden zodat armen het woord kunnen nemen

          Armen helpen groeien om hun burgerrechten volwaardig op te nemen

          Acties ondernemen om de bewustwording van de gelijkwaardigheid tussen armen en niet-armen in de maatschappij te bevorderen

          Streven naar solidariteit tussen de mensen van de buurt

          Waken over de betrokkenheid van armen bij het beleid

          Actief op zoek gaan naar nieuwe deelnemers met een extra inspanning om de meest sociaal geïsoleerden te betrekken

          Samenwerken en bruggen bouwen met de werking van de twee ‘wijk’-collega’s

          Samenwerken, netwerken en partnerschappen ontwikkelen met lokale en regionale actoren

          Deelnemen aan diverse interne teamvergaderingen

 

Profiel

We zoeken een medewerking met ‘goesting’ om te werken in een diverse werkomgeving. U gelooft in de kracht van mensen om zelf actor te worden in hun leven en dat van anderen.

 

                 U hebt een bachelorsdiploma in een menswetenschappelijke studierichting en bij voorkeur al een aantal jaren relevante werkervaring op de teller. Hebt u geen bachelorsdiploma, dan hebt u minstens 5 jaar relevante werkervaring.

                 U bent Nederlandstalig en hebt een goede kennis van het Frans (of die wilt u verbeteren), tweetaligheid is een pluspunt.

                 U kan zelfstandig aan de slag en werkt vlot samen in teamverband

                 U hebt sociale en communicatieve vaardigheden en beheerst groepsbegeleiding

                 U hebt interesse in de leefwereld en de denkkaders van een divers publiek

                 U kan structureel denken en hebt zin voor initiatief

                 U werkt empowerend

                 U hebt redactionele vaardigheden voor het opstellen van verslagen, rapporten en kan vlot aan de slag met computer en de courante software programma’s

                 U bent bereid af en toe ’s avonds of tijdens het weekend te werken

                 U kent de Brusselse situatie en u heeft een basis kennis van de sociale kaart

                 Indien u reeds over een lokale verankering in de wijk van het historisch centrum van Sint-Jans-Molenbeek beschikt, is dat een pluspunt

 

 

 

Wij bieden aan :

 

          Een contract van onbepaalde duur, deeltijds (0,6 vte) – werkdagen zijn in onderling overleg overeen te komen

          Een aangename werkomgeving, flexibele werkregeling en goede arbeidsvoorwaarden

          De uitdaging om samen met je collega’s, in een dynamische organisatie en in een sterk evoluerende stedelijke omgeving, je eigen talenten en die van anderen te ontwikkelen

          Een gevarieerde en verrijkende opdracht in een team waarin we werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners

          Een werkplek in een Brussels huis in hartje Molenbeek

          Betaling op basis van sectorale barema’s PC 329.01 Barema B1C, afhankelijk van aanvaarde anciënniteit

          We gaan het liefst zo snel mogelijk van start, bij voorkeur in maart

 

Voor meer inlichtingen kunt u bellen naar 02/410 76 31 en vragen naar Félicien Dufoor.

Bekijk ook onze website: www.bonnevie40.be of bezoek onze Facebook pagina!

 

Gelieve uw kandidatuur (motivatiebrief en CV) te versturen tegen ten laatste 22/02/2023 naar info@bonnevie40.be of per post naar Buurthuis Bonnevie, ter attentie van Félicien Dufoor, Bonneviestraat 40, 1080 Sint-Jans-Molenbeek.

 

In het geval dat uw kandidatuur weerhouden wordt, ontmoeten we u graag in de week van 27/02/2023.

 

Buurtwerker