Buurthuis Bonnevie is op zoek naar een SOCIAAL ASSISTENT (V/M/X) GECO op halftijdse (0,5 VTE) basis voor haar huisvestingspermanentie.

Buurthuis Bonnevie ijvert voor de verbetering van de huisvestingskwaliteit van de inwoners (eigenaars en huurders). De begeleiding gebeurt via individuele hulpverleningen, emancipatie en autonomie en het opzetten van groepsprocessen en projecten. Gaandeweg hebben we pilootprojecten ontwikkeld die een nieuwe aanpak voorstellen en een signaalfunctie zijn naar het beleid .

In de huisvestingspermanentie worden personen individueel onthaald . We informeren hen over hun rechten en plichten als huurder en bieden hen ook een ondersteuning aan op korte en langere termijn om hun huisvestingssituatie te verbeteren. We werken ook aan structurele oplossingen voor de huisvestingsproblematiek. . Om oplossingen te vinden, doen we ook beroep op de ervaring van ons publiek. We gebruiken dus twee methodes uit het sociaal werk: de individuele aanpak en het groepswerk.

Om samen oplossingen te vinden, maken we ook gebruik van de ervaring en deskundigheid van ons doelpubliek.

Om de kwaliteit van de woningen in de buurt te vergroten, werkt de dienst permanentie nauw samen met de klusjesdienst en de dienst renovatie.

Voor de samenwerking en de ontwikkeling van projecten binnen onze huisvestingspermanentie zijn wij op zoek naar een persoon met een diploma sociaal werk die voldoet aan de vereisten van het statuut van gesubsidieerde contractueel (GECO).

Wij zoeken een medewerker die in aanmerking komt voor een GECO-statuut (minimaal 6 maand uitkeringsgerechtigd werkloos of ouder dan 40 jaar en 1 dag werkloos, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) met een diploma sociaal assistent. Indien u niet beantwoordt aan deze criteria komt u niet in aanmerking .

UW TAKENPAKKET :  

 • onthaal gezinnen met huisvestingsproblemen
 • sociale begeleiding van de gezinnen
 • gezinnen toeleiden naar de andere diensten
 • uitbouwen samenwerking met interne en externe diensten
 • bijdragen aan de ontwikkeling van een huisvestingsbeleid voor mensen met een laag inkomen

UW PROFIEL :

 • diploma sociaal assistent
 • je hebt kennis of ervaring ivm huisvestingswerking en de woonproblematiek in Brussel
 • je bent sociaal ingesteld en je kan in groep werken
 • je geeft blijk van initiatief, creativiteit en autonomie
 • u hebt ook voor initiatieven die de wereld rechtvaardiger en duurzamer willen maken
 • je hebt een goede kennis van het Nederlands of van het Frans en ten minste een passieve kennis van de tweede taal
 • u woont in Brussel

WIJ BIEDEN U :

 • een 0,5 VTE job met een contract van onbepaalde duur
 • een salaris met barema B1b of B1c, paritair comité 329.01 volgens anciënniteit
 • een gevarieerde en verrijkende opdracht in een dynamisch team waarin we werken aan de verbetering van de levenskwaliteit van de bewoners
 • de mogelijkheid tot permanente bijscholing
 • een werkplek in een Brussels huis in hartje Molenbeek

Voor meer informatie bel ons op 02/410 76 31 en vraag naar Aurélia Van Gucht of bezoek onze FB pagina en onze website.

Stuur ons voor 13 februari 2023 uw CV met motivatiebrief waarin u uw ervaring met betrekking tot ons werk beschrijft , evenals uw toegevoegde waarde voor het Bonnevie team.

Gelieve uw kandidatuur te versturen naar : Buurthuis Bonnevie vzw, Bonneviestraat 40, 1080 Molenbeek. Of per mail: info@bonnevie40.be.

In het geval dat uw kandidatuur weerhouden wordt, ontmoeten we u graag eind februari. Mogelijke indiensttrading : Zo snel mogelijk.

Sociaal assitent